Kommende aktiviteter i sognene

Gudstjenester: Søndag d. 28. februar. Vilstrup Kirke kl. 9 og Grarup Kirke kl. 10.30. På tysk i Vilstrup Kirke kl. 10.30.

Husk der er Fyraftensandagt i Vilstrup Kirke kl. 17 torsdag d. 25/2.

Aflysning: Pastagudstjenesten i Halk Kirke d. 5/3, er aflyst, da det desværre ikke er muligt at mødes til fællesspisning efterfølgende.

Restriktioner til 28/2:
Gudstjenester og kirkelige handlinger herunder også begravelser og bisættelser bør højst vare 30 minutter.

Foreløbigt gennemføres de med overholdelse afspritning og mundbind.

På grund af Coronarestriktionerne er der følgende retningslinjer for deltagerantal i kirkerne:

Vi har i øjeblikket ikke fællessang til gudstjenester og kirkelige handlinger. Areal- og afstandskravene er skærpet så vi må være:

Uden sang: Vilstrup 36 personer   Halk 36 personer  Grarup 22 personer
Kirkekaffen er udsat foreløbig indtil 7/2.

Konfirmationsforberedelse 2021-22

Er der unge i Grarup og Halk sogne, som skal gå til konfirmationsforberedelse efter sommerferien, og som gerne vil følge forberedelsen i Halk-Grarup og/eller konfirmeres i Halk eller Grarup kirker, hører jeg meget gerne fra dem eller deres forældre. Målet er, at elever fra Realskolen og Sdr. Otting Ungeuniverset kan følge konfirmationsforberedelsen og blive konfirmeret i hjemsognet, hvis de ønsker det. Konfirmationsforberedelsen vil ske sammen med konfirmanderne fra Vilstrup.

Der vil blive informationsaften i Vilstrup Kirke tirsdag den 22. juni kl. 19 og i Halk Præstegårdslade onsdag den 23. juni kl. 19. Man er velkommen til det møde, der passer bedst.

Konfirmationerne i 2022 ligger således: Vilstrup 24/4, Grarup 1/5 og Halk 8/5 – alle kl. 10.30.

Man skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når man går ind og ud af kirken, og når man bevæger sig rundt i kirken. Mundbindet må tages af, når man sidder på kirkebænken. Hold god afstand.

Kravet om mundbind gælder heller ikke, når man som led i en kirkelig handling kortvarigt rejser sig op for derefter at sætte sig ned igen på samme plads. Præst, organist, kirkesanger er ikke omfattet af kravet.

Børn under 12 år er undtaget kravet om mundbind i folkekirken.

HGV-pastorat følger de foreløbige anvisninger fra biskoppen over Haderslev Stift og Kirkeministeriet.

Er du alene, eller kender du en der er, så se her:

Nogle er måske igen isoleret i denne tid. Vi skal tænke ekstra meget på hinanden og på fællesskabet.
Derfor har Boblberg og Røde Kors udviklet en digital besøgstjeneste kaldet www.SnakSammen.dk, som tilbyder, at alle nu kan få et digitalt besøg – også dig!

Få en hyggelig snak via video med en frivillig samtale-ven. Man kan snakke om alt fra dagens nyheder til fælles interesser og oplevelser. Fællesskabet venter på dig!

Læs mere på www.SnakSammen.dk