Det sker på kirkegårdene. Klik på foto

 

Henvendelse vedr. gravsteder: Graver Flemming Madsen på tlf.: 22640553 eller mail: flemmingmadsen1@live.dk

Så er 2019 skudt i gang, graverne starter nu med at styne træer på kirkegårdene, der er stynet i Vilstrup indvendig for diget, her er buskene gravet op så deres rødder ikke ødelægger diget. Graverne er nu i gang på Øsby kirkegård med styning af lindetræerne her. De er også i fuld gang med hovedrengøring af kirkerne, og pudsning af sølvtøjet.

 

 

 

 

 

 

 

2018 blev der plantet en del nye lindetræer på Vilstrup kirkegård, hvor gamle var gået ud:

 

 

 

 

Sensommer 2018 fik webmaster endelig “skudt” fotos af alle de dygtige gravermedhjælpere/kirketjenere. På billedet kan man se hvor sprudlende de er, det er vel tydeligt for de fleste hvorfor det kan være svært at få samling på flokken!! Klik på foto 2 for navnene. Graverne er også præsenteret her.

 

Gravernes navne på foto 1 bagest i læseretningen: Lone, Per, Jytte, Monica, Lone og forrest Annette – som i øjeblikket er vinterhjemsendt.

Se et udsnit af det der skete på kirkegårdene i 2018, klik på billederne for at se dem i større udgave.