Højmessens / gudstjenestens forløb

Friluftsgudstjeneste Halk Præstegårdshave fre. d. 24 maj kl. 17:

Ringning – Øve 0 – Bedeslag
Præludium
Indgangsbøn
Salme 722, v. 1,4,6 Nu blomstertiden…
Hilsen – Bøn – Trosbek. (siges) – Læsning (Ap.G. 6,1-4) – Refleksion
Salme 0 Når kærligheden får magt… v. 1,3,10, 11.
Bøn – Fadervor – Velsignelse
787 Du som har tændt…

Vilstrup Kirke søn. d. 26. maj kl. 9:

Ringning – Øve 367 – Bedeslag
Præludium – Indgangsbøn.
Salme: 750 Nu titte…
Hilsen – Kollekt – Epistellæsning (Jak. 1,22-25).
Salme: 448 Fyldt af glæde…
Dåb.
Salme: 367 Vi rækker vore hænder frem…
Evangelielæsning (Joh. 16,23b-28) – Prædiken – Kirkebøn – Ap. vels.
Salme: 588 Herre gør mit liv til bøn…
Nadver (børnegudstjenesteritualet)
Salme: 472 O Jesus…
Kollekt – Velsignelse.
Salme: 36,1 og 6: Befal du dine veje…
Udgangsbøn – Postludium.

Efter gudstjenesten hjælperudflugt.

Halk Kirke højmesse kl. 10.30

Præludium – Indgangsbøn.
Salme 754 Se, nu stiger solen…
Hilsen – Kollekt – Lektielæsning (Jer. 29,11-13a).
Salme 417 Herre Jesus…
Epistellæsning (Jak. 1,22-25) – Trosbekendelse (siges)
Salme 367 Vi rækker vore hænder frem…
Evangelielæsning (Joh. 16,23b-28) – Prædiken – Kirkebøn – Ap. vels.
Salme 588 Herre gør mit liv…
Nadver (B-ritualet)
Salme 472 O Jesus….
Hilsen – Bøn – Velsignelse.
Salme 36 Befal du…
Udgangsbøn – Postludium.