Højmessens / gudstjenestens forløb

Vilstrup Kirke gudstjeneste kl. 9:

Præludium – Indgangsbøn
Salme 678: Guds fred er glæden… (Koral 427)
Hilsen – Bøn – Epistel – Trosbekendelse (siges + 123,7)
Salme 289: Nu bede vi… (Koral 379)
Evangelium – Prædiken – Kirkebøn – Meddelelser – Ap. vels.
Salme 0: Du er forvist al glædes Gud… (Fra Salmedatabasen. Koral 385)
Nadver + Nedgangsvers 369,6
Bøn – Velsignelse
Salme 52: Du, Herre Krist…
Udgangsbøn – Postludium

Grarup Kirke højmesse kl. 10.30:

Præludium – Indgangsbøn
Salme 678: Guds fred er glæden… (Koral 427)
Hilsen – Bøn – GT-læsning
Salme 520: Du, som freden… (Koral 106)
Epistel – Trosbekendelse (siges)
Salme 289: Nu bede vi… (Koral 379)
Gud være lovet… Evangelium – Prædiken – Kirkebøn – Meddelelser – Ap. vels.
Salme 0: Du er forvist al glædes Gud… (Fra Salmedatabasen. Koral 385)
Nadver + Nedgangsvers 369,6
Bøn – Velsignelse
Salme 52: Du, Herre Krist…
Udgangsbøn – Postludium