Højmessens / gudstjenestens forløb

Vilstrup Kirke gudstjeneste:
Halk Kirke højmesse: