Højmessens / gudstjenestens forløb

Vilstrup Kirke:

Der uddeles sangark.

Halk Kirke:

Salme 749: I østen stiger… (Koral 254)
Salme 674,1-2+7: Sov sødt… (Koral 485)
Salme 581: Der er et helligt værge… (Koral 276)
——
Salme 889: Du skal elske… (Salmedatabasen)
Salme192,7-9 (Koral 216)
Salme 557: Her vil ties… (Koral 214)