Kontaktoplysninger

Henvendelser
Dåb og bryllup
: Sognepræsten
Dødsfald: Anmeldes snarest muligt til afdødes egen sognepræst
Begravelser og bisættelser: Rettes henvendelse til den præst, der skal forestå handlingen
Gravsted: Rettes henvendelse til graveren
Præst samt kirkebetjening har ugentlig fridag om mandagen

Menighedsrådet

 

909Formand for menighedsrådet
Pernille Reschat
Havvejen 58, Sdr. Vilstrup
6100 Haderslev
Tlf. 7458 2902 / 3089 4923
Mail

 

924Næstformand
Rasmus Kongsted Haugaard
Nørre Vilstrup Bygade 47
6100 Haderslev
Tlf. 24 41 26 41
Mail

 

917Kirkeværge
– og kasserer

Dorthe Knudsen
Grødebølvej 17, Nr. Vilstrup
6100 Haderslev
Tlf. 7452 3255 / 2371 6412
Mail

 

Eva_AnkerKontaktperson
Eva Andersen Anker
Kelstrup Bygade 52, Kelstrup
6100 Haderslev
Tlf. 2618 2660
Mail

 

930Bygningskyndig
Marius Fallesen
Over Kestrup 35
6100 Haderslev
Tlf. 74 57 56 91/52 38 19 11
Mail

 

913

Formand for aktivitetsudvalget
Kirsten Dyngby Jensen,
Vilstrup Bysving 23A, Sdr. Vilstrup
6100 Haderslev
Tlf. 7458 3818 / 4022 9490
Mail

 

921Sognepræst
Lars-Peter Melchiorsen,
Bankelvej 16, Halk
6100  Haderslev
Tlf. 7457 1195/2013 8954
Mail

 

Ledende graver
Flemming Madsen
Engkær 16,  Jegerup
6100 Haderslev
Tlf. 22 64 05 53
Mail