Sangaften. Halk Præstegårdslade d. 10. okt. kl. 19.30. Klik på foto

SANGAFTEN I HALK PRÆSTEGÅRDSLADE 10/10 2018

Tema: Benny Andersen.

Vi synger nogle af Benny Andersens viser, og kirkesanger Alice Knudsen og sognepræst Lars-Peter Melchiorsen causerer lidt over indholdet.

Derefter rødvin og ost.

Aftenen rundes af med en ”ønskekoncert”, hvor vi synger efter forsamlingens ønsker.

Tilmelding til graver Flemming Madsen på 22640553. Pris 25 kr.