Menighedsrådene i pastoratet har konstitueret sig, arbejdet er begyndt. Klik og se hvordan.

KONSTITUERINGER

Vilstrup og Halk Grarup Menighedsråd har konstitueret sig som følger:

VILSTRUP MENIGHEDSRÅD

Formand: Hanne-Lene Haugaard
Næstformand: Kirsten Overgaard Jensen
Kasserer: Allan Dichow
Sekretær: Christa Bloch
Kirkeværge: Ole Daugaard
Kontaktperson: Eva Anker
Medlem: Marius Fallesen og Lars-Peter Melchiorsen

Kirkegårdsudvalg:
Marius Fallesen – formand
Ole Daugaard
Allan Dichow

Aktivitetsudvalg:
Kirsten Overgaard Jensen – formand
Marius Fallesen
Christa Bloch
Lars-Peter Melchiorsen

Valgudvalg:
Hanne-Lene Haugaard eller den daværende formand
Ole Daugaard
Eva Anker

HALK-GRARUP MENIGHEDSRÅD

Formand: Simon Lyster Andersen (H)
Næstformand: Christina Ackerman (H)
Kirkeværge: Helle Schultz (G)
Kasserer: Birthe Toft Wolf (H)
Sekretær: Tove Riber Jensen (H)
Kontaktperson: Dorit Blond Møller (G)
Bygningskyndig: Lars Wolf
Underskriftsberettiget: Ann Bork (G)
Medlem: Birgitte Kjær Suurballe (G) og Lars-Peter Melchiorsen

Kirkegårdsudvalg:
Dorit Blond Møller, Birgitte Kjær Suurballe og Christina Ackerman

Præstegårdsudvalg:
Simon Lyster Andersen

Aktivitetsudvalg:
Birthe Wolf, Helle Schultz, Tove Riber Jensen og Lars-Peter Melchiorsen.

Menighedsrådene er begyndt arbejdet 1. søndag i advent (29/11 2020).