NYT Ekstraordinær Valgforsamling i Halk-Grarup. Klik og se mere.

Menighedsrådsvalget  –  Til menigheden i Grarup Sogn.

Ved valgforsamlingen den 16. september blev det fælles menighedsråd for Halk og Grarup Sogne ikke fuldtalligt.

Der mangler et medlem fra Grarup Sogn.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær valgforsamling i Halk Præstegårdslade 

Tirsdag den 6. oktober 2020 klokken 19.00.

Mød op – så vi kan finde et menighedsrådsmedlem mere.

Valgudvalget

Halk-Grarup Menighedsråd


Menighedsrådsvalg i pastoratet.

Tirsdag den 15. september 2020 afholdtes der valgforsamling i Vilstrup sogn. 

Følgende blev valgt: 1. Hanne Lene Haugaard. 2. Marius Fallesen. 3. Eva Anker. 4. Kirsten Jensen. 5. Ole Daugaard. 6. Allan Dichow Suppleant: Christa Bloch.

Tillykke til de valgte!

Onsdag den 16. september 2020 afholdtes der valgforsamling i Grarup og Halk sogne. Følgende blev valgt til det fælles menighedsråd:

Fra Halk sogn:

Birthe Toft Wolf, Tove Riber Jensen, Simon Andersen, Christina Ackerman

Fra Grarup sogn:

Ann Bork, Dorit Blond Møller, Helle Schultz

Følgende blev valgt som stedfortrædere

Fra Halk:

Charlotte Jensen,  Poul Kr. Møller, Elly Jepsen

Fra Grarup:

Kirsten Scherrebech-Boisen, Lis Jensen, Thomas Hansen

Menighedsrådet er ikke fuldtalligt. Der mangler et medlem fra Grarup Sogn. Der er søgt om biskoppens accept af, at det nye menighedsråd i den kommende periode fungerer med de 7 valgte medlemmer, da der ellers er nogle frister, der skal overholdes vedrørende ekstraordinær valgforsamling eller udfyldningsvalg.

Såfremt der ikke er indleveret en kandidatliste senest tirsdag den 14. oktober, som udløser afstemningsvalg, og vi får biskoppens accept, er ovenstående gældende for den næste fireårige periode.

Formularen og de nærmere regler findes her: www.km.dk eller på www.menighedsrådsvalg.dk.

Valgudvalget