Årets gang på kirkegårdene. Klik på foto.

Henvendelse vedr. gravsteder: Graver Flemming Madsen på tlf.: 22640553 eller mail: flemmingmadsen1@live.dk

Udsendelse af fakturaer

Der gøres opmærksom på, at der fra i år 2020 faktureres 1 gang årligt, med start 1. juni 2020, derefter 1. februar 2021, 1. februar 2022 osv. Fakturaen gælder for det indeværende kalenderår.