Kommende aktiviteter i sognene

Kirkeministeriet har pr. 12. marts 2020 opdateret sin vejledning til menighedsråd, andre arbejdsgivere og ansatte i folkekirken.

Regeringen har besluttet, at alle offentlige institutioners indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. Som følge heraf er alle gudstjenester derfor aflyst, indtil videre i de kommende 14 dage. Det samme gælder menighedsrådenes aktiviteter i sognehusene og lignende offentlige arrangementer, hvor menighedsrådene er værter.

For at begrænse smitterisikoen i forbindelse med Coronavirus/Covid-19, og i lyset af de seneste udmeldinger fra den danske regering og sundhedsmyndighederne, har Kirkeministeriet derfor bedt alle menighedsråd i folkekirken om at indrette arbejdet på en måde, der i videst muligt omfang tager hensyn til de af vores medborgere, der er mest sårbare over for Corona-smitte, og af hensyn til at opretholde et fungerende sundhedsvæsen.

AFLYSNINGER relateret til anbefalingerne om Corona/Covid19:

Konfirmationsforberedelse 19/3 kl. 13.30 i Halk.

Fyraftensstund 19/3 kl. 17 i Vilstrup.

Menighedsrådsmøde 19/3 kl. 18 i Vilstrup.

Tysk gudstjeneste 22/3 kl. 10.30 i Vilstrup.

Konfirmandgudstjenesten Church Explorer i Domkirken 25/3 kl. 19.

Konfirmationsforberedelse 26/3 kl. 13.30 i Halk.

Korprøve 26/3 kl. 17 i Halk.

Pastagudstjeneste 27/3 kl. 17 i Halk.

Gudstjenester 29/3 kl. 9 i Vilstrup og kl. 10.30 i Halk.

Menighedsrådsmøde 31/3 kl. 19 i Halk.

Kirkelige handlinger

Der vil til og med 26/3 stadig blive udført kirkelige handlinger som dåb, vielser og begravelser i HGV pastorat. Det vil ikke ske i forbindelse med gudstjenester, og der vil som udgangspunkt ikke være offentlig adgang. Kirkerne må kun være halvt fyldte og må ikke rumme flere end 100 deltagere. Det betyder, at der til kirkelige handlinger maximalt kan være i:

Grarup Kirke 50 deltagere.

Halk Kirke 100 deltagere.

Vilstrup Kirke 100 deltagere.

Konfirmationsforberedelse og konfirmation NYE DATOER!

Forberedelsen er aflyst de næste to uger.

Konfirmationerne er flyttet til lørdag d.15/8 i Halk Kirke og i Vilstrup Kirke lørdag d. 22/8.

Sjælesorg, samtaler og hjemmealtergang

Sognepræst Lars-Peter Melchiorsen vil fortsat være til rådighed for sjælesorg efter nærmere aftale på 20138954 eller mail lpm@km.dk. På grund af den særlige situation er der tilknyttet ekstra præster til ”Sjælesorg på nettet” (se www.sjaelesorg.nu).