Kommende aktiviteter i sognene

Gudstjenester:

Søndag d. 26. januar er der gudstjeneste i Vilstrup Kirke kl. 9, på tysk kl. 10.30. Halk Kirke kl. 10.30, med efterfølgende kirkekaffe.

Halk Præstegårdslade. Højskoleaften 22 januar kl. 19.30

 

22. januar –  ”Historien og Slesvigske Vognsamling”. Tidligere leder af samlingen Knud Fink Isaksen fortæller og viser billeder fra dens opstart i sommeren 1952. Halk-Grarup menighedsråd arrangerer.

Halk Kirke d. 31. januar kl. 17. Pastagudstjeneste, husk tilmelding.