Personalefest for de 6 næs-kirker

Næs-fest

Der er blevet et tættere samarbejde mellem de 6 kirker, Hoptrup, Vilstrup, Halk, Grarup, Øsby og Aarø, både mellem Præster, Menighedsråd og de forskellige personalegrupper.

I den anledning havde Halk-Grarups Menighedsråd taget initiativ til en Næs-fest, for at bringe alle medarbejdere og menighedsråd ved de 6 kirker sammen til god snak, leg og hyggelig komsammen.

Dette foregik fredag d. 12. juni i Halks Præstegårdslade, hvor der blev spist god mad, sunget opfindsomme sange, og fortalt fantastiske historier.

Indimellem blev der grinet af præsterne der skulle gætte en sang, være veltalende, og fylde kuglepenne i flasker på ”mærkværdig” vis. Heldigvis var vejret perfekt, og havetraktor-ringridningen kunne også gennemføres i fin stil.

Tak for det fine fremmøde, hyggelige samvær, og den dejlige mad.

Med venlig hilsen

Kirkegårdspersonalet ved Øsby-Aarø og Halk-Grarup kirker.