Temadag om kommunikation og samarbejde for kirkernes personale.

Onsdag d. 8. april blev der afholdt en Temadag i Halks Præstegårdslade, hvor Øsby-Aarø og Halk-Grarup var værter, for alle personalegrupper fra Vilstrup, Hoptrup, Øsby-Aarø og Halk-Grarups kirker.

Det var en god blandet forsamling af præster, organister, kirkesangere, gravere og gravermedhjælpere, og et enkelt menighedsrådsmedlem,  der under kyndig vejledning af en kompetent konsulent fra Landsforeningen af Menighedsråd, havde en super lærerig dag, hvor gamle og nye relationer blev plejet.

Tak for godt fremmøde, en god dag, og tak for mad.