Det sker på kirkegårdene. Klik på foto

 

Henvendelse vedr. gravsteder: Graver Flemming Madsen på tlf.: 22640553 eller mail: flemmingmadsen1@live.dk

Nyt fra Kirkegårdskontoret.

Udsendelse af fakturaer

Der gøres opmærksom på, at der fra år 2020 faktureres 1 gang årligt, med start 1. juni 2020, derefter 1. februar 2021, 1. februar 2022 osv. Fakturaen gælder for det indeværende kalenderår.

Med venlig hilsen

Ledende Graver Flemming Madsen

Tlf. 22 64 05 53

Kirkegårdene vedligeholdes på livet løs, hækkene klippes, der kalkes, males og så alt det “løse”.

 

Hækken rundt om Grarups graverværksted blev klippet. Her er det Flemming der er i fuld gang.

Som på de fleste kirkegårde rundt om i Danmark, bliver der nedlagt en del gravsteder. Det sker også på kirkegårdene her i pastoratet. Graverne fjerner hæk og gamle gravsten, derefter sås græs. Det hele foregår med gravstedsejernes accept. På billedet ses Monica og Per igang med arbejdet på Øsby kirkegård, som graverne også passer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straks efter påskens travle tid, skal graverne klargøre til konfirmationer i kirkerne. Her skal igen pyntes flot op og kirkegårdene skal være “nyfriserede”.

Påske betyder travlhed i graverteamet, kirkerne skal klargøres, salmerne sættes op, støves af hist og her, skrælles alterlys, der skal produceres blomsterpynt til 5 kirker, påskeløberen skal lægges til rette, den smukke påskepynt skal enten sættes op eller pilles ned, alt efter om det er liturgisk eller ej, er der kaffe og småkager nok, glas, bestik, og dække bord til Skærtorsdag, gangene skal rives, varmen skal kodes ind, og meget mere – jo, der er skam nok og se til op til kirkernes store højtid.

Forårsblomsterne er plantet. Graverteamet har været i fuld gang med rengøring af præstehaver og kirkegårde. Æbletræer i både Halk og Øsby Præstegårdshaver er stynet, det har været Monicas job. Om fredagen er der kaffemøde, Per indkalder.

Sensommer 2018 fik webmaster endelig “skudt” fotos af alle de dygtige gravermedhjælpere/kirketjenere.

På billedet kan man se hvor sprudlende de er, det er vel tydeligt for de fleste hvorfor det kan være

svært at få samling på flokken!! Klik på foto 2 for navnene. Graverne er også præsenteret her.

 

Gravernes navne på foto 1 bagest i læseretningen: Lone, Per, Jytte, Monica, Lone og forrest Annette.

Se et udsnit af det der skete på kirkegårdene i 2018, klik på billederne for at se dem i større udgave.