Det sker på kirkegårdene. Klik på foto

 

Henvendelse vedr. gravsteder: Graver Flemming Madsen på tlf.: 22640553 eller mail: flemmingmadsen1@live.dk

Nyt fra Kirkegårdskontoret.

Udsendelse af fakturaer

Der gøres opmærksom på, at der fra i år 2020 faktureres 1 gang årligt, med start 1. juni 2020, derefter 1. februar 2021, 1. februar 2022 osv. Fakturaen gælder for det indeværende kalenderår.

Med venlig hilsen

Ledende Graver Flemming Madsen

Tlf. 22 64 05 53

Graverne klipper hække på kirkegårdene, webmaster fik lige fanget dem i fuld gang i Øsby, men de er også begyndt i Vilstrup. De har også stynet Øsby kirkegårds lindetræer rundt ved diget. De er også i fuld gang med at fjerne gamle gravsten fra de slettede gravsteder. Det har været et meget vådt og smadret arbejde denne vinter.

 

Kirker og sognehuse er nu hovedrengjort, graverne har også været på kirkelofter og kældre med kostene.

GLØGG OG GRAN.

Traditionen tro afholdt vi igen gløgg og gran i Øsby, Halk og Vilstrup. Vi serverede gløgg og æbleskiver i værkstederne ( efter, at den kreative grandækning var beset). Der var åbent for arrangementerne mellem kl. 14-16 i Øsby d. 29. november, Halk d. 6. december, Vilstrup d. 13 december. Tak til alle der kom.

Tirsdag d. 22/10 afholdt graverforeningen FAK kursus i grandækning for de syd og sønderjyske gravere og medhjælpere på Vilstrup Kirkegård. Kurset  gik i sin enkelthed ud på at de der har grandækket før hjælper og lærer de nye i faget hvordan grandækning kan foregå.Graverne fik god mad på Harmonien og sikkert en god snak og inspiration. Hvis du synes nogle af gravstederne er grandækket anderledes end andre, var dette forklaringen!

Her fotos af årets gang på Kirkegårdene. Græsklipning med buskrydder, styning omkring “fødderne” på lindetræerne, maling af døre og træværk.

 

Klipning af hækken rundt om Grarups graverværksted.

 

 

 

 

Tidligere i sommers:

Som på de fleste kirkegårde rundt om i Danmark, bliver der nedlagt en del gravsteder. Det sker også på kirkegårdene her i pastoratet. Graverne fjerner hæk og gamle gravsten, derefter sås græs. Det hele foregår med gravstedsejernes accept. På billedet ses Monica og Per igang med arbejdet på Øsby kirkegård, som graverne også passer.

 

Straks efter påskens travle tid, skal graverne klargøre til konfirmationer i kirkerne. Her skal igen pyntes flot op og kirkegårdene skal være “nyfriserede”.

 

 

 

 

Påske betyder travlhed i graverteamet, kirkerne skal klargøres, salmerne sættes op, støves af hist og her, skrælles alterlys, der skal produceres blomsterpynt til 5 kirker, påskeløberen skal lægges til rette, den smukke påskepynt skal enten sættes op eller pilles ned, alt efter om det er liturgisk eller ej, er der kaffe og småkager nok, glas, bestik, og dække bord til Skærtorsdag, gangene skal rives, varmen skal kodes ind, og meget mere – jo, der er skam nok og se til op til kirkernes store højtid.

Forårsblomsterne er plantet. Graverteamet har været i fuld gang med rengøring af præstehaver og kirkegårde. Æbletræer i både Halk og Øsby Præstegårdshaver er stynet, det har været Monicas job. Om fredagen er der kaffemøde, Per indkalder.

Sensommer 2018 fik webmaster endelig “skudt” fotos af alle de dygtige gravermedhjælpere/kirketjenere.

På billedet kan man se hvor sprudlende de er, det er vel tydeligt for de fleste hvorfor det kan være

svært at få samling på flokken!! Klik på foto 2 for navnene. Graverne er også præsenteret her.

 

Gravernes navne på foto 1 bagest i læseretningen: Lone, Per, Jytte, Monica, Lone og forrest Annette.

Se et udsnit af det der skete på kirkegårdene i 2018, klik på billederne for at se dem i større udgave.