Pinsedag i Vilstrup Kirke kl. 10.30. Fælles gudstjeneste 2. Pinsedag i Bispehaven, 10. juni kl. 11. Klik på foto.

Der er Pinsedagsgudstjeneste i Vilstrup Kirke d. 9. juni kl. 10.30. Lars-Peter Melchiorsen har fri, derfor er det Bjarne Christensen der er afløser, efterfølgende er der kirkekaffe.

Fælles Pinsegudstjeneste 2. pinsedag:

I år holdes gudstjenesten i biskoppens smukke have, som ligger lige ned til dammen – bag bispegården på Ribelandevej 37 i Haderslev. Det er biskop Marianne Christiansen, der vil være prædikant ved gudstjenesten, og musikken står en kvintet fra SMUK for sammen med Haderslev Lærerkor.

Der bliver sat bænke op i haven, men det kan også være en god ide at tage et tæppe med, da der ikke kan garanteres bænke til alle. Gudstjenesten vil også i år være formet anderledes end den højmesse, som vi kender fra vores almindelige kirkerum. Gudstjenesten bliver til efter et skønt samarbejde mellem forskellige præster fra provstiet og biskoppen.

Der vil være mulighed for at købe kaffe og kage, is, vand m.m. efter gudstjenesten, og man er også velkommen til at medbringe madkurv og spise sin frokost i haven. Der er begrænset parkering ved bispegården, og derfor henviser arrangørerne til byens omkringliggende parkeringspladser. Vi håber, at I alle kommer og fejrer den smukke pinse med hinanden ude i det blå.