Flaghejsning og ringning i Påskedagene. Opfordring til fælles-flagning. Klik på flag.

Kirkerne er lukkede i påsken – men vi er her endnu.

Derfor vil vi hejse flaget, kime og ringe de steder, hvor der skulle have været gudstjenester. Der ringes ikke helt så længe som normalt, men der ringes op til tiderne nedenfor i 3 minutter afsluttende med bedeslag

Palmesøndag Grarup kl. 9 og Vilstrup kl. 10.30.

Skærtorsdag Vilstrup kl. 9 flagning og kl. 18.30 ringning.

Langfredag Halk kl. 10.30.

Lørdag  kimning Halk og Vilstrup 16.45

Påskedag Halk kl. 9 og Vilstrup kl. 10.30 kimning 15 min. + ringning og bedeslag

Vi vil være taknemmelige, hvis I vil hejse jeres flag påskedag som et tegn på fælles udfordring og sammenhold.

 På vegne af Halk-Grarup og Vilstrup menighedsråd

Lars-Peter Melchiorsen, sognepræst i HGV Pastorat