Grundlovsdagsudflugt til Assens. Søndag d. 5. juni. Klik på foto

 

Efter gudstjenensten i Halk Kirke tager vi til Assens

I Assens skal vi spise  på Plums Gård.

Vores guide vil fortælle om Assens ,  Assens by og Plums Gård under
frokosten, samt viser os den store lade inden vi kører til Helnæs.

På køreturen fortælles om Hagenskovs historie, om landskaber og arkitektur,
samt i Dreslette kirke om Niels Ryberg og det usædvanlige interiør.

På tangen til Helnæs om mindesmærket for de nedskudte flyvere fra 2.
verdenskrig og om vikingerne og skibsspærringerne i farvandet.

Kirken på Helnæs er også  meget spændende, en grønskolling fra 1618..

Eftermiddagskaffen vil være på Helnæs kro.

Vi betaler selv vores mad. Ca. 140,00 pr. person.

Sidste tilmelding er d. 31. maj til:

Thomas Hansen tlf: 74571452 eller 21201954