Højmessens / gudstjenestens forløb

Halk Kirke:

Ringning – Præludium – Indgangsbøn
403 Denne er dagen…
Hilsen – Bøn – Læsning – Trosbekendelse
11 Nu takker alle Gud…
Læsning – Prædiken –
364 Al magt på jorden…
Nadver (børneritualet) – Nedgangsvers: 287,2
Meddelelser – Bøn – Velsignelse
723 Naturen holder pinsefest…
Udgangsbøn – Postludium

Vilstrup Kirke:

Ringning – Præludium – Indgangsbøn
403 Denne er dagen…
Hilsen – Bøn – Læsning
418 Herre Jesus, kom at røre…
Læsning – Trosbekendelse
11 Nu takker alle Gud…
Læsning – Prædiken –
364 Al magt på jorden…
Nadver (B-ritualet) – Nedgangsvers: 287,2
Meddelelser – Bøn – Velsignelse
723 Naturen holder pinsefest…
Udgangsbøn – Postludium