Højmessens / gudstjenestens forløb

Halk Kirke:

Ringning – Øve 596 – Bedeslag
Præludium – Indgangsbøn
Salme 15: Op al den ting… (Koral 436)
Hilsen – Bøn – Læsning
Salme 417: Herre Jesus… (Koral 205)
Evangelium – Prædiken
Salme 596: Kender du den livsens kilde… (Koral 301)
Nadver (Børnegudstjenesteritual)
Salme 477: Som korn… (Koral 381)
Bøn – Velsignelse
752 Morgenstund har guld i mund… (Koral 371)
Meddelelser – Udgangsbøn – Postludium

Vilstrup Kirke:

Ringning – Øve 596 – Bedeslag
Præludium (dåbsbarn bæres ind) – Indgangsbøn
Salme 15: Op al den ting… (Koral 436)
Hilsen – Bøn – Læsning
Salme 123: Her kommer, Jesus, dine små… (Koral 195)
Dåb
Salme 417: Herre Jesus… (Koral 205)
Evangelium – Prædiken
Salme 596: Kender du den livsens kilde… (Koral 301)
Nadver (B-ritual)
Salme 477: Som korn… (Koral 381)
Bøn – Velsignelse
752 Morgenstund har guld i mund… (Koral 371)
Meddelelser – Udgangsbøn – Postludium