Højmessens / gudstjenestens forløb

Halk Kirke d. 15/9 gudstjeneste kl. 9:

Præludium – Indgangsbøn
Salme 752: Morgenstund har guld i mund… (tør vi bruge Koral 370?)
Hilsen – Bøn – Læsning (Gal. 2,16-21) – Trosbekendelsen (siges).
Salme 599: Lov og tak og evig være… (Koral 401)
Prædiken – Lukas 10,23-37
Salme 260: Du satte dig selv…
Altergang (børnegudstjenesteritualet)
Nedgangsvers: 729,5-6
Bøn – Velsignelse
Salme 2: Lover den Herre…
Udgangsbøn – Postludium

Vilstrup Kirke d. 15/9 høstgudstjeneste kl. 10.30:

Forløb:
Procession mens vi synger:
Salme 0: “Nu går vi glad vor kirkegang…” (Koral 254)
Indgangsbøn
Salme 730: Vi pløjed… (Koral 538 – a eller b?)
Hilsen – Bøn – Læsning – Trosbekendelse + 123,7
Salme 260: Du satte dig selv… (Koral 98)
Evangelium (genfortalt fra Lukas 10) – Prædiken – Bøn – Meddelelser – Ap. vels.
Salme 729: Nu falmer… (Koral 383 – offergang)
Nadver (børnegudstjenesteritualet – kontinuerlig altergang)
Nedgangsvers: 428 Fader, tak… (Koral 401)
Bøn – Velsignelse
Salme 727: Gud du fra dine… (Koral 338)
Udgangsbøn
Postludium og procession ud.