Højmessens / gudstjenestens forløb

Grarup Kirke:

Ringning og bedeslag
Præludium
Nådeshilsen – bøn
Solo – DDS 411,1-4 Hyggelig rolig
Evangelielæsning.
Trosbekendelsen.
Solo – DDS 411,5-7 Hyggelig rolig
Prædiken.
Solo: DDS 140,1-3 I Nazaret…
Nadver (børnerit.)
Solo: 140,4-7 3
Bøn – Velsignelse
Postludium

Vilstrup Kirke:

Ringning og bedeslag
Præludium
Nådeshilsen – bøn
Solo – DDS 411,1-4 Hyggelig rolig
Evangelielæsning.
Trosbekendelsen.
Solo – DDS 411,5-7 Hyggelig rolig
Prædiken.
Solo: DDS 140,1-3 I Nazaret…
Nadver (børnerit.)
Solo: 140,4-7 3
Bøn – Velsignelse
Postludium