Høstgudstjeneste i en fyldt kirke

3_PraedikenSøndag den 15. september afholdtes årets høstgudstjeneste i Vilstrup kirke. Mere ned 80 mennesker – heraf mange børn – var mødt frem. 
Gudstjenesten indledtes med et festligt indtog, hvor børn fra sognet – med FDF's og VUIF's faner i spidsen – bar et udvalg af årets høst op til alteret. 
Præsten holdt sin prædiken i "gulvhøjde". Han steg ned fra prædikestolen og talte fra gulvet – og han benytte ord, så alle børn kunne være med.

Som sædvanligt var der offergang, hvor alle havde mulighed for at give en gave i taknemmelighed over årets høst og andre gode gaver.

Efter gudstjenesten solgte FDF'erne høstgaverne (frugt, blomster og neg) fra en lille bod uden for kirken.

Høstofferet og FDF'ernes salgsbod indbragte lidt over 3.000 kroner, som vil gå til et eller flere nødhjælpsprojekter, som menighedsrådet udvælger.

Senere samledes mange af deltagerne i høstgudstjenesten til kirkefrokost i Sognehuset, som menighedsrådet havde indbudt til.