Højskoleaftener 2014

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT SE NÆRMERE.

5 onsdage i januar-februar 2014 kl. 19.30 i Præstegårdsladen (Bankelvej 16, Halk). Her inviterer Halk-Hejsager Beboerforening, Halk-Hejsager Lokalhistorisk Forening og Halk-Grarup sognes menighedsråd alle interesserede til højskoleaftener.

HUSK egen kaffekurv og 25 kr.

Det endelige program for højskoleaftnerne er:

08. januar: Flyverpræst fra Fighter Wing Skrydstrup – og sognepræst i Sommersted-Oksenvad sogne Peter Kiel Nielsen – kommer og fortæller om sin udsendelse til Afghanistan med Forsvaret. Det vil være en kollage med historier og billeder fra den krig, som Danmark har været med i de sidste 10 år. Fortællingen vil indeholde nogle af de overvejelser, man som præst og teolog må gøre sig om, hvad krig er og hvorfor vi går i krig. Og endelig er spørgsmålet, hvad krig gør ved os – og om vi kan komme godt hjem igen. En væsentlig pointe for Peter Kiel Nielsen er, at det at gå i krig er et  meget svært valg. Men at det også kan være et lige så svært valg, hvis man vælger ikke at kæmpe mod uret og ondskab i verden. Krig er altid forbundet med anfægtelse – og den anfægtelse skal vi værne om.

15. januar: “Dansk hjerte i tysk trøje” ved Frede Tramm, søn af købmand Tramm, Halk. Frede Tramm fortæller historien om de danske sønderjyder, der måtte trække i tysk trøje og kæmpe i Første Verdenskrigs skyttegrave for et land, de følte, ikke var deres. Det gør han ved at fortælle historien ud fra, hvordan familien blev påvirket. Med breve og personlige beretninger fortæller Frede Tramm om en lille families liv i frygt og håb og dens bestræbelser på at holde modet oppe under krigens uoverskuelige og hårde forhold.

22. januar: “Hvilken traktor, kæreste og spiritus ville din nabo vælge?” ved Christian Kjeldsen. “-en sociologisk tilgang til smag og behag struktureret af sociale baggrunde.” Christian vil indlede med foredrag ud fra ovenstående titel. Der er i 2013 lavet en såkaldt “sogneprofil” af Halk og Grarup sogne, som beskriver befolkningssammensætningen her på vores del af Næsset. Alle med interesse for det gode lokalsamfund – også i fremtiden – opfordres til at komme.

29. januar: Halk Hoved – nedslag i områdets spændende natur- og kulturhistorie ved naturvejleder Troels Lund. Med udgangspunkt i geologien følger vi dannelsen af kystklinten gennem de forskellige istider. Vi ser på spor efter det liv, som levede i området for flere millioner år siden. Efter sidste istid indvandrede de første mennesker – vi følger sporene og udviklingen frem til i dag, hvor vi sætter fokus på, hvad Halk Hovedhar at byde på i nutiden, i forhold til natur og kultur.

05. februar: “Hvad vil det sige at være dansk?” ved Helge Moosmann, Haderslev Kaserne.