Konfirmander fra Hoptrup og Vilstrup på besøg hos konfirmanderne i Edsberg i Kristi Himmelfartsferien 2014