KONFIRMANDINDSKRIVNING i Vilstrup og Halk-Grarup. Klik på billedet.

KONFIRMANDINDSKRIVNING

Der vil også i 2019-20 blive tilbudt konfirmationsforberedelse i Grarup, Halk og Vilstrup sogne.

Indskrivning til konfirmationsforberedelsen sker:

Torsdag den 13. juni kl. 19 i Vilstrup Sognehus.

Tirsdag den 18. juni kl. 19 i Halk Præstegårdslade.

Er man forhindret i at deltage den ene aften, er man velkommen til indskrivningen den anden. Indholdet vil være det samme.

Tak om jeg må få et praj om, hvor man ønsker at deltage.

Med venlig hilsen

Sognepræst Lars-Peter Melchiorsen

Tlf: 74571195 Sms: 20138954 mail: lpm@km.dk