Konfirmation 2012

I dejligt forårsvejr mødte 17 konfirmander med deres forældre og øvrige familie i Vilstrup Kirke.