Konfirmationsforberedelse 2020-21

Konfirmationsforberedelse 2020-21

Er der unge i Vilstrup, Halk og Grarup sogne, som skal gå til konfirmationsforberedelse efter sommerferien, og som gerne vil følge forberedelsen i sognene og/eller konfirmeres i Halk, Grarup eller Vilstrup Kirke, hører jeg meget gerne fra dem eller deres forældre. Målet er, at elever fra Realskolen og Sdr. Otting Ungeuniverset kan følge konfirmationsforberedelsen og blive konfirmeret i hjemsognet, hvis de ønsker det. Konfirmationsforberedelsen vil ske sammen med konfirmanderne fra alle 3 sogne.

Der vil blive informationsaften i Halk Præstegårdslade torsdag den 18. juni kl. 19 og i Vilstrup Sognehus tirsdag den 23. juni kl. 19. Man er velkommen til det møde, der passer bedst. Tilmelding til Lars-Peter Melchiorsen senest 14/6.

Forberedelsen starter ca. 1. sep., endelig dato bekendtgøres når skolerne har tilrettelagt deres skema.

Konfirmationerne i 2021 ligger således: Vilstrup 11/4, Grarup 18/4 og Halk 25/4 – alle kl. 10.30.

Konfirmandtilmelding
Klik her for at tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med NemID. Du kan tilmelde dit barn indtil 14. juni.

Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen. Hvis dit barn er døbt i udlandet eller et andet kristent trossamfund, skal du bruge en kopi af dåbsattesten.

Hvis du ønsker at tilmelde dit barn senere, eller har brug for hjælp, så kontakt sognepræsten Lars-Peter Melchiorsen via sikker henvendelse med NemID her.