Konfirmationsforberedelsen 2015-16, startede 10. september, klik på billede

 

Stående f.v.: Sophie Olling, Halk – Freja Wind Rasmussen, Vilstrup – Maja Hørlyk Knudsen, Vilstrup – Tine Holst Møller, Vilstrup – Peter Tarp, Vilstrup – Pernille Berwald Ketelsen, Vilstrup – Victoria Matthiesen Leth, Vilstrup – Julie Juul Jakobsen, Vilstrup – Benjamin Schmidt, Vilstrup.

Forrest: Magnus Scherrebeck-Boisen, Grarup

Konfirmander

Torsdag den 10. september tog 10 unge fra Grarup, Halk og Vilstrup fat på konfirmati­onsforberedelsen. Indtil kon­firmationerne i foråret mødes de på skift i Vilstrup og Halk torsdage kl. 14.30-16. Menig­hedsrådene i Halk-Grarup, Vilstrup og Øsby har sponso­reret en bus, så konfirman­derne kan nå fra Hjortebro­skolen til sognene.

Den 10. september begyndte konfirmationsforberedelsen 2015-16. Der er to konfirmander, der ønsker at blive konfirmeret i Grarup Kirke den 24. april, og en den 1. maj i Halk Kirke. To af konfirmanderne vil følge konfirmationsforberedelsen her i sognene. Da der er pastoratsfællesskab med Vilstrup, hvor der er otte konfirmander, vil der blive fælles konfirmationsforberedelse for Halk-Grarup og Vilstrup. Forberedelsen foregår torsdage kl. 14.30-16. Dertil kommer et par timer lørdag den 26. september med rollespillet ”Luthers nøgle”, der handler om reformationens indførelse. Det er for konfirmanderne i hele Haderslev Domprovsti og foregår i Moltrup. Endvidere er der BUSK-gudstjenesten i Hoptrup søndag den 25. oktober for konfirmanderne fra Grarup, Halk, Vilstrup og Hoptrup. BUSK står for børn, unge, sogn og kirke. Der er konfirmandweekend den 22-23. januar, hvor også konfirmanderne fra Øsby deltager. Endelig indgår ungdomsgudstjenesten ”Church Explorer” den 17. marts i domkirken i konfirmationsforberedelsen. Her deltager konfirmander fra Højrup i vest til Årø i øst.