Hvem er vi ?

For kontaktoplysninger på menighedsrådet – klik på “Kontaktoplysninger”. Sådan er menighedsrådet sammensat efter valget i 2020:

Formand: Simon Lyster Andersen

Næstformand: Christina Ackerman

Kirkeværge: Helle Schultz

Kasserer: Birthe Toft Wolf

Sekretær: Tove Riber Jensen

Kontaktperson: (for de ansatte) Dorit Blond Møller.

Øvrige: Sognepræst Lars Peter Melhiorsen, Birgitte Kjær Suurballe Desuden: Ann Bork, Lars Wolf og medarbejderrepræsentant ledende graver Flemming Madsen og Jytte Weber Jørgensen.

Graverpersonalet hvoraf de fleste også fungerer som kirketjenere:

I læseretningen: Graverassistent Jytte Weber Jørgensen, Monica Kjær, Per H. B. Jensen. Nederste række: Lone K. Larsen og Annette M. Bischke.