Hvem er vi ?

For kontaktoplysninger på menighedsrådet – klik på “Kontaktoplysninger”. Sådan er menighedsrådet sammensat efter valget i 2016:

 

Formand: Anders Gammelgaard

Næstformand: Thyra Bohsen

Kirkeværge: Thomas Hansen

Kasserer: Thyra Bohsen

Sekretær: Susan Christensen

Kontaktperson: (for de ansatte) Dorit Blond Møller.

Øvrige: Sognepræst Lars Peter Melhiorsen, Christina Ackermann. Desuden: Anders Gammelgaard og medarbejderrepræsentant ledende graver Flemming Madsen og Jytte Weber Jørgensen.

Graverpersonalet hvoraf de fleste også fungerer som kirketjenere:

I læseretningen: Graverassistent Jytte Weber Jørgensen, Monica Kjær, Per H. B. Jensen. Nederste række: Lone K. Larsen og Annette M. Bischke.