Kontaktoplysninger

Henvendelser
Dåb/bryllup:
Sognepræsten
Dødsfald: Anmeldes snarest muligt til afdødes egen sognepræst.
Begravelser/bisættelser: Henvendelse til den præst, der skal forestå handlingen.
Gravsted: Henvendelse til graveren.
Sognepræsten har ugentlig fridag om mandagen.
Ønsker du at kontakte Vilstrup sogn, og vedlægge fortrolige oplysninger, anbefaler vi at du benytter sognets sikre formular med dit Nemid, klik her.

Menighedsrådet
Formand
Hanne Lene Haugaard
Tlf. 28306398
Mail: hlh1@bbsyd.dk

Næstformand
Kirsten Overgaard Jensen
Tlf. 51717427
Mail: kirsten@dyngbyj.dk

Kasserer
Allan Dichow
Mail: allandichow@hotmail.com

Kirkeværge
Ole Daugaard
Tlf. 23398659
Mail: oadaugaard@gmail.com

Kontaktperson for personalet
Eva Anker
Tlf. 28182660
Mail: ankers@privat.dk

Kirkegårdsudvalg/formand
Marius Fallesen
Tlf. 52381911
Mail: fallesen@hotmail.dk

Aktivitetsudvalg/formand
Kirsten Overgaard Jensen
Tlf. 51717427
Mail: kirsten@dyngbyj.dk

Graver
Flemming Madsen
Tlf. 22640553
Mail: flemmingmadsen1@live.dk

Sognepræst
Lars-Peter Melchiorsen
Tlf. 74571195 / 20138954
Mail. lpm@km.dk