Menighedsrådet arbejderMenighedsrådet
består af 6 valgte medlemmer. Sognepræsten er "født" medlem, og kirkens ansatte har valgt en repræsentant, der deltager i menighedsrådes møder uden stemmeret.

Menighedsrådsmøder
Menighdsrådet holder normalt ét møde om måneden, og her har alle medlemmer af folkekirken lov til at møde frem.

Dagsorden og referat
Dagsorden for et menighedsrådsmøde offentliggøres på kirkens hjemmeside ca. 5 dage før hvert møde, og mødereferatet kan læses ligeledes ca. 5 dage efter mødet.

Udvalg
Menighedsrådet har nedsat en række udvalg, som tager sig af mange forskellige opgaver. Aktivitetsudvalget planlægger møder og arrangementer, kirkeudvalget tilser kirkens forskellige bygninger, markudvalget passer på kirkejorden og regnskabsudvalget holder styr på økonomien.

 


 

 

Hvad laver vi i menighedsrådet?

Hver måned holder vi menighedsrådsmøde i Sognehuset.
Vi taler meget om bygninger og praktiske forhold ? men den vigtigste opgave er at skabe gode muligheder for det kirkeli-ge arbejde i sognet. Derfor bruger vi megen tid på at drøfte gudstjenestens indhold samt alternative gudstjenesteformer (børnegudstjenester, baby-salmesang, ældrearrangementer osv).
Derudover er der de faste udvalg, som planlægger møder og arrangementer samt tilser bygningerne.
Et par arbejdsgrupper hjælper med særlige arrangementer: Kirkefrokost, høstfest o.l.

Vi kan noget forskelligt ? og det er en styrke, fordi arbejdet i menighedsrådet er så alsidigt.