Menighedsrådsmøder. Mødedatorer foråret 2016. Klik på foto

 

HALK-GRARUP

MENIGHEDSRÅDSMØDER:

 

20. April kl. 19.00

25. Maj kl. 19.00

14. Juni kl. 19.00

 

Møderne er offentlige, og foregår i Halk Præstegårdslade.