Nyt fra menighedsrådet

Mindre ændringer i gudstjenesten


Menighedsrådet har i samråd med sognepræsten indført følgende ændringer i gudstjenesten:.

Salmerne
Organisten spiller efter den nye koralbog, hvor salmemelodierne spilles/synges i et lidt dybere leje. Vi håber, at det dermed bliver lettere at synge med på salmerne.

Trosbekendelsen
Efter et års prøvetid, hvor vi har sunget trosbekendelsen, har menighedsrådet besluttet, at trosbekendelsen fremover siges i kor.

Når der er dåb, siger alle trosbekendelsen i kor. Derefter spørger præsten hvert enkelt barn:
N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? – Ja!
Tror du på Gud Fader, den almægtige, Jesus Kristus, hans enbårne søn og Helligånden, sådan som vi bekender det i den kristne tro? – Ja!
Vil du døbes på denne tro? – Ja!


Nadveren
Efter et års tid, hvor vi har afprøvet druesaft ved altergangen, har menighedsrådet besluttet, at der fremover generelt benyttes vin ved altergangen. Ved gudstjenester med mange børn – f.eks. BUSK-, høst-, mønstrings-, og spaghettigudstjenester samt ved gudstjenester med dåb, hvor der deltager mange børn – benyttes der fortsat druesaft.