Reformationsrollespil for konfirmander i Moltrup 2018

Konfirmanderne fra Halk og Vilstrup deltog sammen med et par hundrede andre i rollespillet “Luthers nøgle”. I løbet af tre timers byger og blæst gennemlevede de reformationstiden. På billedet er de på besøg i skærsilden.