Våbenstilstandsmarkering 11-11-2018

Den 11 november blev det afholdt en mindehøjtidelighed i anledning af 100 året for 1. Verdenskrigs afslutning. Vi startede i Grarup, hvor Hans Bram nedlagde krans ved mindestenen. Derefter kørte vi til Halk, hvor der var faneindmarch med DSK´s fane, mindegudstjeste og kransenedlæggelse ved Jens Peder Nielsen. Arrangementet sluttede med kaffebord i præstegårdsladen, hvor Helle Meinhardt fortalte om krigen og nogle af krigsdeltagerne ud fra manuskript fra Erik Snitkjær og Jens Jensen, Sode´s optegnelser. Ved arrangementet blev DSK´s fane overbragt til Lokalhistorisk Forening af Jørgen Byg, og den kan nu ses i Lokalhistorisk forenings udstilling på Gretbjerghus, hvor man altid er velkommen til at kigge ind efter aftale med bestyrelsen.