Næsfest 2019

I år blev Næsfesten holdt i Halk Præstegårdslade. Menighedsråd og alt personale fra kirkerne: Hoptrup, Vilstrup, Halk, Grarup, Øsby og Aarø er inviteret til dejlig mad, nogle år sjov underholdning, og hyggeligt samvær. Alt sammen for at styrke samarbejdet ved Næssets kirker.

I år gik selskabet fra Præstegårdsladen og til Halk Kirke, hvor præst Lars-Peter Melchiorsen underholdende fortalte om dette og hint omkring Halk Kirke.

Tak for en dejlig aften.