Sommerfesten 2020

Den 19. juni afholdtes Halk-Grarups traditionsrige sommerfest. Som sædvanligt skulle vi have begyndt med en friluftsgudstjeneste. Men da regnen stod ned i stænger, var gode råd dyre. Pastorens pavillon blev sat op, og gudstjenesten rykkede delvist indenfor. Det var godt nok, for det betød, at de 40 deltagere kunne fordele sig i Præstegårdsladen og pavillonen og dermed overholde Coronareglerne. Grillen og køkkenholdet tog plads i præstegårdens carport.