Ridderskole for juniorkonfirmander 2018

En snes børn fra Hoptrup og Vilstrup sogne deltog lørdag den 15. september i ridderskole for juniorkonfirmander. I løbet af dagen skulle ridderaspiranterne lave sværd og skjold, træne ridderfærdigheder og opøves i ridderdyder. Det skete bl.a. ved at høre bibelhistorier, som handlede om mod, venskab, hjælpsomhed og tillid m.m. Over 60 fyldte Sognehuset til den afsluttende festmiddag.