Våbenstilstandsmarkering 11-11-2018

Våbenstilstanden efter 1. Verdenskrig blev markeret d. 11-11-2018 i Vilstrup, med både tysk og dansk kransenedlæggelse ved mindestenen for de faldne. Efter højtideligheden var menighederne vært ved et mindre traktement og Sognepræst Kaj Bollmann, Jyllinge, fortalte om sin familie, der stammer fra Pommeren, og dens historie i grænselandet. Selv er han født på Als.