Våbenstilstandsjubilæum søndag d. 11-11-2018. Klik på foto

Søndag d. 11-11-2018, 100 års jubilæum for våbenstilstand 1918. Her lidt om dagens forløb af markeringerne i pastoratet:

Mindestenen i Vilstrup.

Vilstrup Kirke kl. 10, fælles dansk-tysk højmesse:
Fælles tysk-dansk.
Efter gudstjenesten kransenedlæggelse, Traktement og foredrag ved Kaj Bollmann.

Præludium
Indgangsbøn
Salme 737: Jeg vil din pris udsjunge.
Hilsen og kollekt: Litaniet DDS 432 (siges som en vekselbøn (på dansk).
Læsning: Salme 42, 1-6 på tysk.
Trosbekendelsen på dansk.
Salme 336: Vor Gud, han er så fast en borg.
Beretninger af sønderjyder fra krigen. To beretninger – en på dansk og en på tysk.
Salme 613: ”Herre, du vandrer forsoningens vej.
Beretninger af sønderjyder fra fredsslutningen (læses af to-tre forskellige stemmer).
Salme 888: Vi trækker streger og sætter skel.
Prædiken: Joh. 14, 1-3 + 23-27. I Herrens hus er der mange boliger. På dansk.
Apostolsk velsignelse – Håndtryk.
Salme 218: Krist stod op af døde.
Udgangslæsning: 1. Tess. 5, 13b-24 på tysk.
Kirkebøn fra alteret på dansk og tysk. Vekselvis.
Fadervor på dansk.
Velsignelsen på dansk.
Salme 11: Nu takker alle Gud.
OBS på, at vi skal være ude af kirken alle sammen klokken 11.

Klokken 11.00 er der klokkeringning i Vilstrup – og i hele Sønderjylland.
Efter gudstjenesten lægger begge menighedsrådsformænd en krans.
Forløbet ved kransenedlægning:

– Det tyske kor synger ”Sagt mir wo di blumen sind”.
– Formand for det danske menighedsråd holder en kort tale og siger:
”Den 11.11. kl. 11.00, 2018, kom der meddelelse om, at den store krig var slut.
Mange af Sønderjyllands sønner deltog i denne krig, som ikke var deres.
Mange af dem blev derude og fik deres sidste hvilested i fremmed jord.
Til minde om dem nedlægger jeg en krans.
Æret være deres minde.”
– Den danske krans lægges af formand for dansk menighedsråd.
– Det danske kor (Det glade Kor) synger ”Altid frejdig”.
– Formand for det tyske menighedsråd holder den samme korte tale på tysk.
– Den tyske krans nedlægges af formand for tysk menighedsråd.

Herefter er der et lille traktement.

Herefter er der et oplæg fra pastor Kaj Bollmann, Jyllinge, der fortæller en krigshistorie fra Sønderjylland om sin farfar, der ”fremfor alt var menneske – ikke dansker eller tysker.”
Efter oplægget synger vi: ”Forlen os freden Herre Gud” nr. 711.

Arrangementet efter kransenedlæggelsen foregår i kirken.

Vi synger på dansk alle sammen. Tekster læst på tysk er i programmet oversat til dansk.

I Grarup kl. 14 synges en salme, og der er kransenedlæggelse.

Mindestenen i Grarup. Fotograf Steve Lindley

I Halk kl. 14.30 er der andagt, derefter kransenedlæggelse og efterfølgende kaffebord i Præstegårdsladen hvor Helle Meinhardt vil fortælle om dagen.