Vilstrup Kirke 1. søn. i advent. Festgudstjeneste kl. 10.30. Klik på foto.

Søndag den 1. december kl. 10.30 indleder vi adventstiden med en festgudstjeneste, hvor ”Det Glade Kor” medvirker.

Efter gudstjenesten vil der være en lille reception i anledning af, at Vilstrup menighedsråd har fået overdraget en model af en hjælpekirke på strandkirkegrunden ved Kelstrup Strand. Den vil i fremtiden stå i Vilstrup Kirke som et synligt vidnesbyrd om de bestræbelser, der omkring og under 2. verdenskrig var på at få samlet penge ind til projektet. Modellen er lavet af designer og møbelarkitekt Henry Meyhoff i 1962-63 som et afgangsprojekt ved Kunsthåndværkerskolens Møbelskole. Henry Meyhoff vil fortælle om projektet.